Privacybeleid

1. gegevensbescherming in een oogopslag

Algemene informatie

De volgende informatie geeft een eenvoudig overzicht van wat er met uw persoonlijke gegevens gebeurt wanneer u onze website bezoekt. Persoonlijke gegevens zijn alle gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. Gedetailleerde informatie over gegevensbescherming is te vinden in ons privacybeleid dat onder deze tekst staat.

Gegevensverzameling op onze website

Wie is verantwoordelijk voor het verzamelen van gegevens op deze website?

De gegevensverwerking op deze website wordt uitgevoerd door de websitebeheerder. U vindt hun contactgegevens in de wettelijke kennisgeving van deze website.

Hoe verzamelen we uw gegevens?

Enerzijds worden uw gegevens verzameld wanneer u ze aan ons verstrekt. Dit kunnen bijvoorbeeld gegevens zijn die u invoert in een contactformulier.

Andere gegevens worden automatisch verzameld door onze IT-systemen wanneer u de website bezoekt. Dit zijn voornamelijk technische gegevens (bijv. internetbrowser, besturingssysteem of tijdstip waarop de pagina is bekeken). Deze gegevens worden automatisch verzameld zodra u onze website bezoekt.

Waar gebruiken we uw gegevens voor?

Sommige gegevens worden verzameld om ervoor te zorgen dat de website foutloos wordt aangeboden. Andere gegevens kunnen worden gebruikt om uw gebruikersgedrag te analyseren.

Welke rechten heb je met betrekking tot je gegevens?

U hebt het recht om op elk gewenst moment kosteloos informatie te ontvangen over de herkomst, de ontvanger en het doel van uw opgeslagen persoonlijke gegevens. U hebt ook het recht om correctie, blokkering of verwijdering van deze gegevens aan te vragen. U kunt te allen tijde contact met ons opnemen op het adres dat in de wettelijke kennisgeving wordt vermeld als u nog vragen hebt over gegevensbescherming. U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

Analysetools en tools van externe leveranciers

Wanneer u onze website bezoekt, kan uw surfgedrag statistisch worden geëvalueerd. Dit gebeurt voornamelijk met behulp van cookies en zogenaamde analyseprogramma’s. De analyse van je surfgedrag is over het algemeen anoniem; het surfgedrag kan niet naar jou worden herleid. U kunt bezwaar maken tegen deze analyse of deze voorkomen door bepaalde tools niet te gebruiken. Gedetailleerde informatie hierover vindt u in het volgende privacybeleid.

Je kunt bezwaar maken tegen deze analyse. We zullen u in dit privacybeleid informeren over de bezwaarmogelijkheden.

2 Algemene opmerkingen en verplichte informatie

Gegevensbescherming

De beheerders van deze pagina’s nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer serieus. Wij behandelen uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften voor gegevensbescherming en dit privacybeleid.

Wanneer u deze website gebruikt, worden verschillende persoonlijke gegevens verzameld. Persoonlijke gegevens zijn gegevens die kunnen worden gebruikt om u persoonlijk te identificeren. Dit privacybeleid legt uit welke gegevens we verzamelen en waarvoor we ze gebruiken. Er wordt ook uitgelegd hoe en met welk doel dit gebeurt.

We willen erop wijzen dat gegevensoverdracht via het internet (bijvoorbeeld bij communicatie per e-mail) veiligheidsleemten kan vertonen. Volledige bescherming van gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

Opmerking over de verantwoordelijke instantie

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking op deze website is

Visiodrom GmbH
Friedrich-Ebert-Str. 130
42117 Wuppertal

Telefoon: +49 202 430 486-70
Fax: +49 202 430 486-79
E-mail: info@visiodrom.de

De voor de verwerking verantwoordelijke is de natuurlijke of rechtspersoon die alleen of samen met anderen het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens (bijv. namen, e-mailadressen, enz.) vaststelt.

Intrekking van uw toestemming voor gegevensverwerking

Veel gegevensverwerkingen zijn alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken. Je hoeft ons alleen maar een informele e-mail te sturen. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking die is uitgevoerd tot de herroeping blijft onaangetast door de herroeping.

Recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit

In het geval van inbreuken op de wetgeving inzake gegevensbescherming heeft de betrokkene het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit. De bevoegde toezichthoudende autoriteit voor gegevensbeschermingskwesties is de functionaris voor gegevensbescherming van de deelstaat waarin ons bedrijf is gevestigd. Een lijst van functionarissen voor gegevensbescherming en hun contactgegevens is te vinden op de volgende link: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

SSL- of TLS-codering

Deze site maakt gebruik van SSL- of TLS-codering om veiligheidsredenen en om de overdracht van vertrouwelijke inhoud te beschermen, zoals bestellingen of vragen die u naar ons als beheerder van de site stuurt. Je herkent een versleutelde verbinding aan het feit dat de adresregel van de browser verandert van “http://” in “https://” en aan het slotsymbool in de browserregel.

Als SSL- of TLS-codering is geactiveerd, kunnen de gegevens die u naar ons verzendt niet door derden worden gelezen.

Informatie, blokkering, verwijdering

Binnen het kader van de toepasselijke wettelijke bepalingen hebt u te allen tijde recht op gratis informatie over uw opgeslagen persoonsgegevens, de herkomst en ontvanger ervan en het doel van de gegevensverwerking en, indien nodig, recht op correctie, blokkering of verwijdering van deze gegevens. U kunt te allen tijde contact met ons opnemen op het adres dat in de wettelijke kennisgeving wordt vermeld als u nog vragen hebt over het onderwerp persoonlijke gegevens.

3. gegevensverzameling op onze website

Cookies

Sommige internetpagina’s maken gebruik van zogenaamde cookies. Cookies beschadigen je computer niet en bevatten geen virussen. Cookies worden gebruikt om onze website gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en bewaard door uw browser.

De meeste cookies die we gebruiken zijn zogenaamde “sessiecookies”. Ze worden automatisch verwijderd aan het einde van je bezoek. Andere cookies blijven opgeslagen op je eindapparaat totdat je ze verwijdert. Met deze cookies kunnen wij uw browser herkennen wanneer u onze website de volgende keer bezoekt.

U kunt uw browser zo instellen dat u wordt geïnformeerd over het plaatsen van cookies en cookies alleen in individuele gevallen toestaan, de acceptatie van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluiten en de automatische verwijdering van cookies bij het sluiten van de browser activeren. Als cookies worden uitgeschakeld, kan de functionaliteit van deze website worden beperkt.

Cookies die nodig zijn om het elektronische communicatieproces uit te voeren of om bepaalde functies te bieden die u hebt aangevraagd (bijv. winkelmandfunctie), worden opgeslagen op basis van art. 6 par. 1 lit. f GDPR. 1 lit. f DSGVO opgeslagen. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij het opslaan van cookies voor een technisch foutloze en geoptimaliseerde levering van zijn diensten. Voor zover andere cookies (bijvoorbeeld cookies voor het analyseren van uw surfgedrag) worden opgeslagen, worden deze afzonderlijk behandeld in dit privacybeleid.

De instellingen voor toestemming voor cookies wijzigen.

Server logbestanden

De provider van de pagina’s verzamelt en bewaart automatisch informatie in zogenaamde serverlogbestanden, die uw browser automatisch naar ons doorstuurt. Dit zijn:

  • Browsertype en browserversie
  • Gebruikt besturingssysteem
  • Referrer URL
  • Hostnaam van de computer die toegang krijgt
  • Tijd van de serveraanvraag
  • IP-adres

Deze gegevens worden niet samengevoegd met andere gegevensbronnen.

De basis voor gegevensverwerking is art. 6 par. 1 lit. f GDPR, die de verwerking van gegevens voor de uitvoering van een contract of precontractuele maatregelen toestaat.

Contactformulier

Als u ons een vraag stelt via het contactformulier, worden uw gegevens van het aanvraagformulier, inclusief de contactgegevens die u daar verstrekt, door ons opgeslagen om de vraag te verwerken en in geval van vervolgvragen. We geven deze gegevens niet door zonder uw toestemming.

De gegevens die u invult in het contactformulier worden daarom uitsluitend verwerkt op basis van uw toestemming (Art. 6 para. 1 lit. a GDPR). U kunt deze toestemming te allen tijde intrekken. Je hoeft ons alleen maar een informele e-mail te sturen. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking die tot de herroeping is uitgevoerd, blijft onaangetast door de herroeping.

Wij bewaren de gegevens die u op het contactformulier invult totdat u om verwijdering ervan verzoekt, uw toestemming voor de opslag ervan intrekt of het doel voor de opslag ervan niet langer van toepassing is (bijvoorbeeld nadat aan uw verzoek is voldaan). Verplichte wettelijke bepalingen – in het bijzonder bewaartermijnen – blijven onaangetast.

4. analysetools en reclame

Google Analytics

Deze website gebruikt functies van de webanalysedienst Google Analytics. De provider is Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS.

Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde “cookies”. Dit zijn tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en waarmee uw gebruik van de website kan worden geanalyseerd. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt doorgaans doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen.

De opslag van Google Analytics-cookies vindt plaats op basis van art. 6 par. 1 lit. f GDPR. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij het analyseren van gebruikersgedrag om zowel zijn website als zijn reclame te optimaliseren.

IP-anonimisering

We hebben de IP-anonimiseringsfunctie geactiveerd op deze website. Als gevolg hiervan wordt uw IP-adres door Google ingekort binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere landen die de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte hebben ondertekend, voordat het naar de VS wordt verzonden. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar ingekort. In opdracht van de beheerder van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te analyseren, om rapporten over de websiteactiviteiten samen te stellen en om andere met het website- en internetgebruik verbonden diensten aan de websitebeheerder te leveren. Het IP-adres dat door uw browser wordt doorgegeven als onderdeel van Google Analytics wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google.

Browser-plugin

U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. U kunt ook voorkomen dat Google de gegevens verzamelt die door de cookie worden gegenereerd en die verband houden met uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) en dat Google deze gegevens verwerkt door de browserplug-in te downloaden en te installeren die beschikbaar is via de volgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Ordergegevens verwerken

We hebben een contract gesloten met Google voor het in opdracht verwerken van gegevens en implementeren volledig de strenge eisen van de Duitse gegevensbeschermingsautoriteiten bij het gebruik van Google Analytics.

Demografische kenmerken in Google Analytics

Deze website maakt gebruik van de functie “demografische kenmerken” van Google Analytics. Hiermee kunnen rapporten worden gemaakt met informatie over de leeftijd, het geslacht en de interesses van de bezoekers van de site. Deze gegevens zijn afkomstig van op interesses gebaseerde advertenties van Google en bezoekersgegevens van externe providers. Deze gegevens kunnen niet worden toegewezen aan een specifieke persoon. U kunt deze functie op elk gewenst moment uitschakelen via de advertentie-instellingen in uw Google-account of in het algemeen het verzamelen van uw gegevens door Google Analytics verbieden, zoals beschreven in het gedeelte “Bezwaar tegen gegevensverzameling”.

Google Ads

De websitebeheerder maakt gebruik van Google Ads. Google Ads is een online advertentieprogramma van Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Google Ads maakt het mogelijk om advertenties weer te geven in de zoekmachine van Google of op websites van derden wanneer de gebruiker bepaalde zoektermen invoert of heeft ingevoerd op Google (keyword targeting). Daarnaast kunnen gerichte advertenties worden weergegeven op basis van de bij Google beschikbare gebruikersgegevens (bijv. locatiegegevens en interesses) (doelgroepgerichtheid). Als website-exploitant kunnen we deze gegevens kwantitatief evalueren, bijvoorbeeld door te analyseren welke zoektermen hebben geleid tot de weergave van onze advertenties en welke en hoeveel advertenties hebben geleid tot overeenkomstige kliks.

Het gebruik van deze service is gebaseerd op uw toestemming in overeenstemming met art. 6 lid 1 letter a GDPR en § 25 lid 1 TTDSG. Toestemming kan op elk moment worden ingetrokken.

De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de standaardcontractbepalingen van de Europese Commissie. Details zijn hier te vinden: https://policies.google.com/privacy/frameworks en https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

Google Ads Remarketing

De websitebeheerder maakt gebruik van de functies van Google Ads Remarketing. De aanbieder is Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Met Google Ads Remarketing kunnen we mensen die gebruik maken van of interactie hebben met ons online aanbod toewijzen aan specifieke doelgroepen om vervolgens op interesse gebaseerde reclame weer te geven in het advertentienetwerk van Google (remarketing of retargeting).

Bovendien kunnen de advertentiedoelgroepen die zijn gemaakt met Google Ads Remarketing worden gekoppeld aan de apparaatoverkoepelende functies van Google. Op deze manier kunnen op interesses gebaseerde, gepersonaliseerde reclameboodschappen die aan u zijn aangepast op basis van uw eerdere gebruik en surfgedrag op een eindapparaat (bijv. pc) ook worden weergegeven op een ander eindapparaat (bijv. mobiele telefoon of tablet).

Als u een Google-account hebt, kunt u bezwaar maken tegen deze vorm van gepersonaliseerde reclame door op de volgende link te klikken: https://www.google.com/settings/ads/onweb/.

Het gebruik van deze service is gebaseerd op uw toestemming in overeenstemming met Art. 6 para. 1 lit. a GDPR en § 25 para. 1 TTDSG. Toestemming kan op elk moment worden ingetrokken.

Meer informatie en de bepalingen met betrekking tot gegevensbescherming zijn te vinden in het privacybeleid van Google op: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=nl.

Google Conversion-Tracking

Deze website maakt gebruik van Google Conversion Tracking. De aanbieder is Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Met behulp van Google conversion tracking kunnen Google en wij herkennen of de gebruiker bepaalde acties heeft uitgevoerd en hoe de klant onze website heeft gebruikt. Zo kunnen we bijvoorbeeld analyseren op welke knoppen op onze website hoe vaak is geklikt en welke producten het vaakst zijn bekeken of gekocht. Deze informatie wordt gebruikt om statistieken op te stellen. We komen te weten hoeveel gebruikers in totaal op onze advertenties hebben geklikt en welke acties ze hebben ondernomen. Dit levert ons geen informatie op waarmee we de gebruiker persoonlijk kunnen identificeren. Google zelf gebruikt cookies of vergelijkbare herkenningstechnologieën voor identificatiedoeleinden.

Het gebruik van deze dienst is gebaseerd op uw toestemming in overeenstemming met Art. 6 para. 1 lit. a GDPR en § 25 para. 1 TTDSG. Toestemming kan op elk moment worden ingetrokken.

Meer informatie over Google Conversion Tracking vindt u in het privacybeleid van Google: https://policies.google.com/privacy?hl=nl.

Matomo

Reikwijdte van gegevensverwerking
We gebruiken de open source softwaretool Matomo op onze website om het surfgedrag van onze gebruikers te analyseren. Als afzonderlijke pagina’s van onze website worden bezocht, worden de volgende gegevens opgeslagen:

– 3 bytes van het IP-adres van het oproepsysteem van de gebruiker
– de opgeroepen website
– de website vanwaar de gebruiker toegang kreeg tot de website (referrer)
– de subpagina’s die worden geopend vanaf de bezochte website
– de tijd die op de website wordt doorgebracht
– de frequentie van bezoeken aan de website
– De software draait uitsluitend op de servers van onze website. Deze gegevens worden alleen daar opgeslagen. De gegevens worden niet doorgegeven aan derden. De software is zo ingesteld dat de IP-adressen niet volledig worden opgeslagen, maar dat de laatste byte van het IP-adres wordt gemaskeerd (bijvoorbeeld: 192.168.100.xxx). Op deze manier is het niet langer mogelijk om het verkorte IP-adres toe te wijzen aan de aanroepende computer.

Wettelijke basis
De rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens van gebruikers is art. 6 lid. 1 lit. f GDPR.

Doel van gegevensverwerking
De verwerking van deze persoonlijke gegevens stelt ons in staat om het surfgedrag van onze gebruikers te analyseren. Door de verkregen gegevens te analyseren, kunnen we informatie verzamelen over het gebruik van de afzonderlijke onderdelen van onze website. Dit helpt ons om onze website en de gebruiksvriendelijkheid ervan voortdurend te verbeteren. Deze doeleinden vormen ook ons legitieme belang bij de verwerking van gegevens in overeenstemming met art. 6 lid. 1 lit. f GDPR. Door het IP-adres te anonimiseren, wordt voldoende rekening gehouden met het belang van gebruikers bij de bescherming van hun persoonlijke gegevens.

Mogelijkheid tot bezwaar en verwijdering
Wij bieden onze gebruikers de mogelijkheid om zich af te melden voor het analyseproces op onze website. Hiervoor moet je de bijbehorende link volgen. Op deze manier wordt er een cookie op uw systeem geplaatst die ons systeem het signaal geeft om de gegevens van de gebruiker niet op te slaan. Als u de betreffende cookie tussentijds van uw eigen systeem verwijdert, moet u de opt-out-cookie opnieuw instellen.
Je kunt meer informatie vinden over de privacy instellingen van de Matomo software op de volgende link: https://matomo.org/docs/privacy/.

U kunt ervoor kiezen om te voorkomen dat deze website de acties die u uitvoert kan analyseren. Hierdoor wordt uw privacy beschermd, maar wordt ook voorkomen dat de beheerder van de website van uw acties kan leren en een betere ervaring voor u en andere gebruikers kan creëren.

Microsoft Helderheid

We werken samen met Microsoft Clarity en Microsoft Advertising om te begrijpen hoe u onze website gebruikt en ermee omgaat met behulp van gedragsgegevens, heatmaps en sessieherhalingen om onze producten en diensten te verbeteren en op de markt te brengen. Gegevens over websitegebruik worden verzameld met behulp van cookies van derden en andere traceertechnologieën om de populariteit van producten/diensten en online activiteiten te bepalen. We gebruiken deze informatie ook om de website te optimaliseren, voor fraude-/veiligheidsdoeleinden en voor advertenties. Voor meer informatie over hoe Microsoft uw gegevens verzamelt en gebruikt, raadpleegt u de Privacyverklaring van Microsoft: https://privacy.microsoft.com/de-DE/privacystatement

Pinterest

Er worden persoonsgegevens verwerkt wanneer u deze website bezoekt. Categorieën van verwerkte gegevens: Gegevens over het gebruik van de website en het loggen van kliks op afzonderlijke elementen. Doel van de verwerking: Onderzoek naar gebruikersgedrag, analyse van het effect van online marketingmaatregelen en selectie van online advertenties op andere platforms, die automatisch worden geselecteerd door middel van real-time biedingen op basis van gebruikersgedrag. De rechtsgrondslag voor de verwerking is uw toestemming in overeenstemming met Art. 6 (1) a GDPR. De gegevens worden overgedragen aan de onafhankelijke controller Pinterest Europe Ltd, Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Ierland. De rechtsgrondslag voor de overdracht van gegevens aan Pinterest Europe Ltd. is uw toestemming in overeenstemming met Art. 6 (1) a GDPR. Dit kan ook de overdracht van persoonsgegevens naar een land buiten de Europese Unie inhouden, in het bijzonder naar de VS. De gegevens worden doorgegeven op basis van uw toestemming in overeenstemming met Art. 6 (1) (a) in combinatie met Art. 49 (1) (a) GDPR. De VS hebben geen niveau van gegevensbescherming dat overeenkomt met de normen van de EU. In het bijzonder kunnen Amerikaanse inlichtingendiensten en/of autoriteiten toegang krijgen tot uw gegevens zonder dat u daarvan op de hoogte wordt gesteld en zonder dat u daartegen juridische stappen kunt ondernemen.

U kunt per e-mail contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming van Pinterest Europe Ltd.: https://help.pinterest.com/de/data-protection-officer-contact-form.

Het privacybeleid van Pinterest Europe Ltd: https://policy.pinterest.com/de/privacy-policy.